1 група “ Малкото пони“

г-жа З.Заркова
г-жа Ц. Коцева
леля Краси