2 група “ Малкото пони“

г-жа Здравка Заркова – учител
г-жа Цветанка Коцева – учител
Краси
мира – помощник-възпитател