3-Б група „Мечо Пух“

г-жа В. Младенова
г-жа В. Атанасова
леля Блажка