3-Б група „Мечо Пух“

г-жа Вероника Младенова – учител
г-жа Весела Атанасова – старши учител
Блага
– помощник-възпитател