2-Б група “ Патето Яки“

г-жа П.Станева
г-жа П.Иванова
леля Тони