3-Б група “ Патето Яки“

г-жа Полина Станева – учител
г-жа Петрана Иванова – старши учител
Антоанета – помощник-възпитател