4-А група „Мики Маус“

г-жа Ирена Гургова – старши учител
г-жа Снежана Козовска – главен учител
Лили
я – помощник-възпитател